BLOG -Čistenie odpadu 

Toaleta nie je smetný kôš, alebo ako rozumne zaobchádzať s odpadom, ktorý už každý z nás pravdepodobne spláchol aspoň raz v živote a do toalety jednoznačne nepatrí.

olej či tuk z vysmážania - olej z vysmážania by ste mali odovzdávať do zberných nádob, rozhodne ho nevylievajte do odtoku v kuchyni. Mastný olej sa tam usádza a po nejakom čase začne zapáchať a dokonca môže odtok aj upchať. maslo alebo margarín - tu platí to isté, čo pri oleji - mastnota sa v potrubí usádza a...

Problém s upchatým odtokom sa vyskytne zaručene v každej domácnosti. Upchaté potrubie v kuchyni, upchatý odtok v kúpeľni alebo zanesený sifón je častým problémom, ktorý netreba zanedbávať.

Krtromechanické čistenie odpadového a odtokového potrubia pomocou oceľových špirál a nadstavcov k tomu určených.