SLUŽBY

Odstránenie kalu v potrubí kanalizacii

Disperzia kalu je vhodná najmä pre čistenie domových pripojovacích kanalizačných potrubí a sanitačných kanalizačných systémov do svetlosti maximálne 500mm. Prebieha vysokotlakovým zariadením, ktoré pracuje pri maximálnom tlaku až do 200 barov a prietokom 70l/hod.

Krtkujeme: WC, upchaté umývadlo, neodtekajúci drez , upchatý sifón, sprchovací kút, upchatávaňa, pisoár.

• Máte upchatú kanalizáciu, upchaté kanalizačné potrubie, odtok, odpad, upchatú kanalizačnú šachtu alebo máte poruchy vodoinštalácie?

Krtkovanie potrubia špiralou

je spôsob elektromechanického čistenia pomocou zariadenia nazývaného KRTKO a čistiacej struny, na ktorej konci sa upína hrot, teda čistiaci nadstavec špecifický podľa druhu upchávky a typu znečistenia. Taktiež je pri krtkovaní dôležité použiť správnu veľkosť čistiacej struny, v závislosti od priemeru odtokovej rúry a dĺžky čisteného úseku. Ktrkovanie sa účinne používa v rozmedzí veľkostí odpadových potrubí od 30mm až po 150mm. Naša havarijná služba používa rôzne druhy čističov od profesionálnych značiek a výrobcov ako REMS, RIDGIS, RIONED.


Monitoring a dokumentácia potrubí

Pomocou inšpekčnej kamery je možné nahliadnuť do kanalizačného potrubia a odhaliť pôvod a príčinu znefunkčnenia. Taktiež odhalenie rizikových úsekov kanalizácie, zlé spádovanie potrubia, zúženie prietoku rúry, deformácia, poškodenie, zával, poprípade nedopojený úsek kanalizácie alebo neodborne nainštalovaný odtok. Pomocou signálneho vysielača (sondy) je možné sledovať a vytýčiť trasu a hĺbku, v ktorej sa kanalizácia nachádza a presne zacieliť miesto havárie či úsek poškodenia. Monitoring je možné použiť pri veľkostiach rúr od 35mm až po 250mm. Možnosť nahrávania inšpekčných úkonov.