PORUCHOVÁ SLUŽBA KRTKOVANIE
PORUCHOVÁ SLUŽBA KRTKOVANIE

 NONSTOP - KRTKOVANIE.SK

                 0949 881 270                   0949 881 265

Sme firma zaoberajúca sa poskytovaním služieb v oblasti čistenia kanalizácií a odpadov už viac ako 10 ročné skúsenosti. V prvom rade je našim cieľom čo najlepšie, najefektívnejšie a najkvalitnejšie poskytovať uvedenú službu, ktorá rieši zanedbanie kanalizačných systémov v dôsledku čoho nastávajú havarijné situácie upchaním potrubia, kedy je vyžadovaná diagnostika potrubia inšpekčnou kamerou a následné odstránenie usadeného kalu v potrubí pomocou vysokotlakového stroja.